Loader
Anna Borkowicz Anna Borkowicz Notariusz
Notariusz

Kontakt

Dane kancelarii:

Kancelaria Notarialna Anna Borkowicz
ul. Karola Libelta 14 lok. 2
61-706 Poznań


NIP: 9721111639 REGON: 302686601
E: kancelaria@notariuszpoznan.plT: +48 61 2253444

Dane notariusza:

Notariusz Anna BorkowiczE: anna.borkowicz@notariuszpoznan.plT: +48 510 987 532

Konta bankowe:

Konto własne Kancelarii w PLN

Rachunek bankowy numer: 22 1090 1362 0000 0001 5351 2568
prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341.

Konto depozytowe PLN

Rachunek bankowy numer: 22 1090 1362 0000 0001 5351 3441
prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341.

Konto depozytowe EUR

Rachunek bankowy numer: 71 1090 1362 0000 0001 5351 3529
prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341.